Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Javni poziv za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu

 1. veljače 2019. 13:00 |   Natječaji


Povjerenstvo drugog razreda (2.a, 2.b i 2.c) za školsku godinu 2018/19. dana 15. 01. 2019. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničnu nastavu u trajanju od 4 dana u vremenskom rasponu od 28.03.2019. do 31.03.2019. u Italiju. Otvaranje ponuda je u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića  19.02.2019 u 17.00h u zbornici škole. Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“i brojem ponude na adresu:
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Franje Tuđmana 24 G
23000 Zadar

Rezultati odabira ponuda objavljuju se na internetskoj stranici Škole.

Predsjednik povjerenstva: Petra Karaga, mag.med.techn.


 Obrazac za javni poziv.docx