Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Djelatnici

Ravnateljica:  Anita Basioli, prof.
Pedagoginje: Vera Barić i Petra Dominis Žura
Tajnik: Ružica Marušić, dipl.iur.
Računovođa: Ivana Podnar, dipl.oec.
Knjižničar: Tanja Serdarević, prof.
Psiholog: Yvette Kalaba Šimičević
Blagajnik (administrator): Sandra Vukoša Oleś

Profesori:

Ime i prezime Predmeti
Filip Babok Biofizika,  Elektronika,  Fizika
Suazan Badžoka Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna,  Zdravstvena njega majke
Josipa Bačić Hrvatski jezik,  Hrvatski jezik (fakultativni)
Helena Bekić Latinski jezik,  Njemački jezik
Nada Budimir Perinović Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna,  Zdravstvena njega majke
Mariana Bukvić Analitička kemija,  Botanika s farmakognozijom,  Farmaceutska kemija s kozmetologijom,  Medicinska mikrobiologija,  Prirodna ljekovita sredstva,  Uvod u laboratorijski rad
Neven Crnošija Matematika
Verica Elveđi Higijena - preventivna medicina,  Opća načela zdravlja i njege,  Osnove zdravstvene struke
Anja Gligora Hrvatski jezik
Lucija Grbić Profesionalna komunikacija u sestrinstvu,  Zdravstvena njega - opća
Ljiljana Grginović Metodika zdravstvenog odgoja,  Organizacija nastave vježbi
Marin Joja Engleski jezik,  Engleski jezik (fakultativni),  Etika,  Građanski odgoj (izborni)
Petra Karaga Zdravstvena njega u kući,  Zdravstvene vježbe 1,  Zdravstvene vježbe 3
Jelena Kevrić Hitni medicinski postupci (izborni),  Kronične rane,  Zdravstvene vježbe 1
Linda Kojić Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja,  Zdravstvena njega majke
Danijela Kovačević Vjeronauk (izborni)
Marija Kresoja Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Wendy Kučić Intenzivna zdravstvena njega,  Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici (izborni),  Zdravstvena njega - specijalna
Ivana Lapčić Profesionalna komunikacija u sestrinstvu,  Zdravstvena njega - opća
Ana Lukanović Grgurović Zdravstvena njega - specijalna,  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna
Roko Mandić Fizikalna terapija,  Kineziologija,  Kineziterapija,  Osnove fizikalne i radne terapije
Gabrijela Marin Biologija
Anita Mišković Masaža,  Osnove fizikalne i radne terapije,  Osnove kineziologije
Milena Modrić Dijaliza,  Hitni medicinski postupci (izborni),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Marin Pašić Informatika,  Računalstvo
Marija Perković Engleski jezik,  Engleski jezik (fakultativni)
Ana Petrović Anatomija i fiziologija,  Bakteriologija, virologija i parazitologija,  Klinička medicina,  Patofiziologija,  Patologija,  Socijalna medicina
Luka Plazina Tjelesna i zdravstvena kultura
Anita Raljević Špralja Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
Ivan Raspović Biologija
Ante Ražnjević Hrvatski jezik,  Hrvatski jezik (fakultativni)
Šime Stanić Etika u sestrinstvu,  Načela administracije,  Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici (izborni)
Anita Stipanov Dijatetika,  Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta
Helena Ukalović Zdravstvena njega majke,  Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika,  Zdravstvene vježbe 2
Višnja Vuko Fantela Biokemija,  Kemija,  Organska kemija
Lucija Vukoja Filozofija,  Načela poučavanja,  Politika i gospodarstvo,  Sociologija
Vanja Vulić Komunikacijske vještine (izborni),  Psihologija
Rejla Zuban Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna
Sonja Šare Osnove zdravstvene struke,  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega starijih osoba
Ana Škrbina Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
Marijana Škunca-Vrkić Geografija
Ruzarijo Šoša Povijest

Vanjski suradnici:

Ime i prezime Predmeti
Ivan Božić Radiologija
Vesna Bronić Bakteriologija, virologija i parazitologija,  Medicinska mikrobiologija
Petra Jurić Prevencija u dentalnoj medicini,  Stomatološka anatomija s gnatologijom,  Tehnologija zubotehničkog materijala
Ljiljana Jurlina Farmakologija,  Osnove medicinsko laboratorijske dijagnostike
Katija Nikpalj Farmaceutska kemija s farmakologijom
Danijel Pavičić Laboratorijska protetika (vježbe)
Ida Sapun Bažant Laboratorijska fiksna protetika,  Uvod u dentalnu medicinu
Vedrana Terkeš Radiologija,  Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Jelena Vuković Laboratorijska protetika (vježbe)

Ostali djelatnici:

Ime i prezime Funkcija
Boro Perica Kućni majstor, ložač centralnog grijanja
Branka Perić Spremačica
Nives Gulan Spremačica
Nada Selihar Spremačica