Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Djelatnici

Ravnateljica:  Anita Basioli, prof.
Pedagog: Vera Barić, prof.
Tajnik: Ružica Marušić, dipl.iur.
Računovođa: Ivana Podnar, dipl.oec.
Knjižničar: Tanja Serdarević, prof.
Psiholog: Yvette Kalaba

Profesori:

Ime i prezime Predmeti
Filip Babok Biofizika,  Fizika
Linda Bakotić Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja,  Zdravstvena njega majke
Josipa Bačić Hrvatski jezik,  Hrvatski jezik (fakultativni)
Helena Bekić Latinski jezik,  Njemački jezik
Mariana Bukvić Analitička kemija,  Biokemija,  Uvod u laboratorijski rad
Neven Crnošija Matematika
Verica Elveđi Opća načela zdravlja i njege,  Zdravstvena njega - specijalna
Anja Gligora (zamjena Tamara Perković) Hrvatski jezik
Lucija Grbić Zdravstvena njega - opća,  Zdravstvena njega majke
Ljiljana Grginović Intenzivna zdravstvena njega,  Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici (izborni)
Marin Joja Engleski jezik,  Engleski jezik (fakultativni),  Etika,  Građanski odgoj (izborni)
Petra Karaga Načela administracije,  Zdravstvena njega u kući,  Zdravstvene vježbe
Jelena Kevrić Kronične rane,  Zdravstvena njega - specijalna,  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna,  Zdravstvene vježbe 1
Danijela Kovačević Vjeronauk (izborni)
Marija Kresoja Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća,  Zdravstvene vježbe 2
Marija Kresoja Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća,  Zdravstvene vježbe 2
Wendy Kučić Intenzivna zdravstvena njega,  Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici (izborni),  Zdravstvena njega - specijalna
Ivana Lapčić Zdravstvena njega - opća,  Zdravstvena njega majke
Ana Lukanović Grgurović Porodiljni dopust
Roko Mandić Fizikalna terapija,  Osnove kineziologije
Gabrijela Marin Biologija
Anita Mišković Kineziterapija,  Masaža,  Osnove fizikalne i radne terapije
Milena Modrić Hitni medicinski postupci (izborni),  Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu (izborni)
Marin Pašić Informatika,  Računalstvo
Marija Perković Engleski jezik,  Engleski jezik (fakultativni)
Ana Petrović Anatomija i fiziologija,  Bakteriologija, virologija i parazitologija,  Patologija
Luka Plazina Tjelesna i zdravstvena kultura
Ivona Posevdal-Jevšček Filozofija,  Logika,  Načela poučavanja,  Politika i gospodarstvo,  Sociologija
Anita Raljević Špralja Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
Ivan Raspović Biologija
Ante Ražnjević Hrvatski jezik
Šime Stanić Etika u sestrinstvu,  Metodika zdravstvenog odgoja
Anita Stipanov Dijatetika,  Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta
Helena Ukalović Higijena - preventivna medicina,  Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Višnja Vuko Fantela (zamjena Maja Bilić) Biokemija,  Kemija
Vanja Vulić Komunikacijske vještine (izborni),  Psihologija
Rejla Zuban Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Kristijan Zuban Zdravstvena njega - specijalna,  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Sonja Šare Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega starijih osoba
Marijana Škunca-Vrkić Geografija
Ruzarijo Šoša Povijest

Vanjski suradnici:

Ime i prezime Predmeti
Vesna Bronić Bakteriologija, virologija i parazitologija
Ljiljana Jurlina Farmakologija,  Osnove medicinsko laboratorijske dijagnostike
Vedran Matulović Dentalna morfologija,  Morfologija zuba,  Prevencija u dentalnoj medicini,  Tehnologija zubotehničkog materijala
Danijel Pavičić Dentalna morfologija,  Morfologija zuba
Ida Sapun Bažant Uvod u dentalnu medicinu
Vedrana Terkeš Radiologija,  Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Jelena Vuković Morfologija zuba

Ostali djelatnici:

Ime i prezime Funkcija
Nives Gulan Spremačica
Emanuela Jukić Spremačica
Borislav Perica Kućni majstor, ložač centralnog grijanja
Branka Perić Spremačica
Sandra Vukoša Oleś Administrator