Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Djelatnici

Ravnatelj: Davor Vidaković, prof.
Pedagog: Vera Barić, prof.
Tajnik: Ružica Marušić, dipl.iur.
Računovođa: Milena Burić, turistički pedagog VŠS
Knjižničar: Tanja Serdarević, prof.

Profesori i vanjski suradnici:

Ime i prezime Predmeti
Tanja Anić Higijena i tehnologija namirnica
Sanda Ančić Anatomija i fiziologija,  Bakteriologija, virologija i parazitologija,  Patologija
Filip Babok Biofizika,  Fizika
Linda Bakotić Zdravstvena njega majke
Anita Basioli Hrvatski jezik
Helena Bekić Latinski jezik,  Njemački jezik
Ivana Bilić Zdravstvena njega - specijalna,  Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta
Vesna Bronić Bakteriologija, virologija i parazitologija,  Parazitologija
Neven Crnošija Matematika
Marija Dijan Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,  Epidemiologija
Verica Elveđi Opća načela zdravlja i njege,  Osnove zdravstvene struke,  Zdravstvene vježbe 1,  Zdravstvene vježbe 2,  Zdravstvene vježbe 3
Lucija Grbić Etika u sestrinstvu,  Opća načela zdravlja i njege,  Zdravstvena njega - opća
Ljiljana Grginović Etika u sestrinstvu,  Etika zdravstvenih djelatnika,  Metodika zdravstvenog odgoja
Gordana Ivanković Zdravstvena njega - opća
Vesna Ivčić Morfologija zuba
Renata Jakšić Tjelesna i zdravstvena kultura
Mirko Jamnicki Higijena – preventivna medicina
Marin Joja Engleski jezik,  Engleski jezik (fakultativni),  Etika (izborni),  Građanski odgoj (izborni)
Oliver Jurić Higijena – preventivna medicina,  Radiologija,  Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Petra Jurić Tehnologija zubnog materijala
Ljiljana Jurlina Farmaceutska kemija s farmakologijom,  Farmakologija
Edin Kadić Hrvatski jezik,  Hrvatski jezik (fakultativni)
Petra Karaga Etika u sestrinstvu,  Načela administracije,  Zdravstvena njega,  Zdravstvena njega - specijalna
Jelena Kevrić Načela administracije,  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna
Danijela Kovačević Vjeronauk (izborni)
Marija Kresoja Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Ksenija Krpina Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
Ivana Lapčić Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega - opća
Ana Lukanović Grgurović Zdravstvena njega - specijalna
Gabrijela Marin Biologija
Luka Matak Higijena – preventivna medicina,  Radiologija,  Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Darja Matešić Opća načela zdravlja i njege,  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Anita Mišković Etika u sestrinstvu,  Osnove fizikalne i radne terapije (izborni),  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni)
Milena Modrić Hitni medicinski postupci (izborni),  Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu (izborni)
Katja Nikpalj Botanika s farmakognozijom,  Farmaceutska kemija s farmakologijom,  Prirodna ljekovita sredstva
Danijel Pavičić Morfologija zuba
Marin Pašić Informatika,  Računalstvo
Marin Perinić Politika i gospodarstvo,  Sociologija
Marija Perković Engleski jezik
Suzana Pezelj Načela administracije,  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna
Luka Plazina Tjelesna i zdravstvena kultura
Ivona Posevdal-Jevšček Načela poučavanja
Anita Raljević Špralja Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
Ivan Raspović Biologija
Ante Ražnjević Hrvatski jezik,  Hrvatski jezik (fakultativni)
Branka Rumora Zdravstvena njega u kući
Ida Sapun Bažant Morfologija zuba
Šime Stanić Intenzivna zdravstvena njega (izborni),  Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici (izborni),  Zdravstvena njega - opća
Anita Stipanov Dijatetika,  Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  Zdravstvena njega majke
Vedrana Terkeš Socijalna medicina
Helena Ukalović Kronične rane (izborni),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća,  Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja
Višnja Vuko Biokemija,  Kemija
Goran Vuković Geografija
Vanja Vulić Komunikacijske vještine (izborni),  Psihologija
Zdenka Vulić Fizika,  Matematika
Sonja Šare Opća načela zdravlja i njege,  Zdravstvena njega starijih osoba
Josip Škara Higijena i tehnologija namirnica,  Mikrobiologija,  Parazitologija,  Zdravstvena statistika
Anita Škarica Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Ruzarijo Šoša Povijest

Ostali djelatnici:

Ime i prezime Funkcija
Loreta Vukoša Administrator - dostavljač
Boro Perica Kućni majstor, ložač centralnog grijanja
Branka Perić Spremačica
Radojka Turukalo Spremačica
Emanuela Jukić Spremačica
Katica Banić Spremačica