Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Djelatnici

Ravnatelj: Davor Vidaković, prof.
Pedagog: Vera Barić, prof.
Tajnik: Ružica Marušić, dipl.iur.
Računovođa: Ivana Podnar, dipl.oec.
Knjižničar: Tanja Serdarević, prof.

Profesori:

Ime i prezime Predmeti
Tanja Anić Analitička kemija,  Kemija
Sanda Ančić Anatomija i fiziologija,  Bakteriologija, virologija i parazitologija,  Patologija
Filip Babok Biofizika,  Fizika
Suzana Badžoka Porodiljni dopust
Linda Bakotić Zdravstvena njega majke,  Zdravstvene vježbe 1
Anita Basioli Hrvatski jezik
Helena Bekić Latinski jezik,  Njemački jezik
Neven Crnošija Matematika
Verica Elveđi Zdravstvena njega - specijalna,  Zdravstvena njega kirurškog bolesnika,  Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
Lucija Grbić Porodiljni dopust
Ljiljana Grginović Etika u sestrinstvu,  Etika zdravstvenih djelatnika,  Metodika zdravstvenog odgoja,  Zdravstvena njega - opća
Renata Jakšić Tjelesna i zdravstvena kultura
Marin Joja Engleski jezik,  Engleski jezik (fakultativni),  Etika,  Građanski odgoj (izborni)
Edin Kadić Hrvatski jezik
Petra Karaga Etika u sestrinstvu,  Opća načela zdravlja i njege,  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni)
Jelena Kevrić Kronične rane (izborni),  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna,  Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
Danijela Kovačević Vjeronauk (izborni)
Marija Kresoja Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Ivana Lapčić Opća načela zdravlja i njege,  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega - opća
Ana Lukanović Grgurović Higijena – preventivna medicina,  Zdravstvena njega - specijalna,  Zdravstvene vježbe 2
Gabrijela Marin Biologija
Anita Mišković Osnove fizikalne i radne terapije (izborni),  Osnove kineziologije (izborni modul 4)
Milena Modrić Hitni medicinski postupci (izborni),  Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu (izborni)
Marin Pašić Informatika,  Računalstvo
Marin Perinić Politika i gospodarstvo,  Sociologija
Marija Perković Engleski jezik
Luka Plazina Tjelesna i zdravstvena kultura
Ivona Posevdal-Jevšček Filozofija,  Logika,  Načela poučavanja
Anita Raljević Špralja Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
Ivan Raspović Biokemija,  Biologija
Ante Ražnjević Hrvatski jezik,  Hrvatski jezik (fakultativni)
Šime Stanić Intenzivna zdravstvena njega (izborni),  Načela administracije,  Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici (izborni)
Anita Stipanov Dijatetika,  Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  Zdravstvene vježbe 3
Helena Ukalović Porodiljni dopust
Višnja Vuko Fantela Porodiljni dopust
Vanja Vulić Komunikacijske vještine (izborni),  Psihologija
Rejla Zuban Higijena - preventivna medicina,  Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna
Sonja Šare Opća načela zdravlja i njege,  Zdravstvena njega starijih osoba,  Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja
Marijana Škunca-Vrkić Geografija
Ruzarijo Šoša Povijest

Vanjski suradnici:

Ime i prezime Predmeti
Svjetlana Baterl Zdravstvena njega kiruških bolesnika - specijalna
Katica Baždarić Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja
Vesna Bronić Bakteriologija, virologija i parazitologija
Radmila Glavan Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu (izborni)
Gordana Ivanković Zdravstvena njega - specijalna
Vesna Ivčić Laboratorijska protetika (vježbe)
Mirko Jamnicki Higijena - preventivna medicina
Katarina Jordan Fizikalna terapija,  Kineziterapija
Petra Jurić Laboratorijska mobilna protetika
Ljiljana Jurlina Farmakologija
Marija Ljubičić Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta
Danijel Pavičić Laboratorijska protetika (vježbe)
Branka Rumora Zdravstvena njega u kući
Ida Sapun Bažant Laboratorijska fiksna protetika
Davorka Smolić Kronične rane (izborni predmet),  Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća
Vedrana Terkeš Radiologija,  Socijalna medicina,  Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Ilija Tomić Laboratorijska protetika (vježbe)
Marija Zubčić Etika u sestrinstvu,  Opća načela zdravlja i njege,  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu (izborni),  Zdravstvena njega - opća
Ana Šalov Zdravstvena njega majke
Anita Škarica Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Marta Žutelija Mikrobiologija

Ostali djelatnici:

Ime i prezime Funkcija
Loreta Vukoša Administrator - dostavljač
Borislav Perica Kućni majstor, ložač centralnog grijanja
Branka Perić Spremačica
Radojka Turukalo Spremačica
Emanuela Jukić Spremačica
Katica Banić Spremačica