Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


We care, We share for the future

We care, We share for the futureProject title: We care, We share for the future

Akronim: We care, We share

Program: Erasmus+

Activity type: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Duration: 12 months (1.6.2018. – 31.5.2019.)

Number: 2018-1-HR01-KA102-047229

Value of the project: 96.779.00 EUR

Koordinator: Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Članice nacionalnog konzorcija:

Partners:

Head: Jelena Jelinić-Bošnjak, ravnateljica

Koordinator: Aleksandar Končar, mag. paed. et soc.

  • E-mail: al.koncar@gmail.com

E-mail: wecare.weshare.sms@gmail.com

Facebook : We care, We share


URL: web.facebook.com/We-care-We-share-936151863253550/?_rdc=1&_rdr