Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


We care, We share for the future

We care, We share for the futureNaziv projekta: We care, We share for the future

Akronim: We care, We share

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta: 12 mjeseci (1.6.2018. – 31.5.2019.)

Broj projekta: 2018-1-HR01-KA102-047229

Vrijednost projekta: 96.779.00 EUR

Koordinator nacionalnog konzorcija: Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Članice nacionalnog konzorcija:

Partneri u projektu:

Voditeljica projekta: Jelena Jelinić-Bošnjak, ravnateljica

Koordinator projekta: Aleksandar Končar, mag. paed. et soc.

  • E-mail: al.koncar@gmail.com

Službeni e-mail projekta: wecare.weshare.sms@gmail.com

Facebook stranica projekta: We care, We share


URL: web.facebook.com/We-care-We-share-936151863253550/?_rdc=1&_rdr