Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Iz vremenika izradbe i obrane završnog rada

 12. lipnja 2017. 10:18 |   Novosti


1. Učenik je dužan pisani dio Izradbe završnog rada, potpisan od mentora, predati u Tajništvo škole na protokol u urudžbeni zapisnik  do 26. 05. 2017. god.

 2. ROKOVI ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA:

 Ljetni rok:

 21.06.,27.06.,28.06.2017. i to:

Za program: Medicinska sestra opće njege/ Medicinski tehničar opće njege:  21.06.2027.

            u 9:00 sati Zdravstvena njega – specijalna

            u 9:00 sati Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

            u 9:00 sati Zdravstvena njega kirurških bolesnika

            u 12:00 sati Zdravstvena njega starijih osoba

27.06.2017.

                          u 9:00 sati Zdravstvena njega majke

                          u 11:00 sati Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika

Za program: Sanitarni tehničar/ Sanitarna tehničarka:

27.06.2017. u 15:30 sati  Higijena i tehnologija namirnica

28.06.2017. u 15:30 sati  Epidemiologija

                                             Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Pratiti obavijesti na oglasnoj ploči i stranici škole

 Datum svečane dodjele završnih svjedodžbi u sv. Donatu biti će naknadno oglašen!

Jesenski rok:

  • Prijava polaganja završnog rada: do 10.07.2017. u tajništvu ( 9 – 11 sati)
  • Predaja završnog rada: do 15.07.2017. u tajništvo
  • Obrana završnog rada: do 29.08.2017. ( vidjeti )

Zimski rok:

  • Prijava polaganja završnog rada: do 30.11.2017.
  • Predaja završnog rada: siječanj 2018.
  • Obrana završnog rada: oko 15.02. 2018.

 

Za Prosudbeni odbor:

Ravnatelj : Davor Vidaković,prof.