Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Međunarodni dan sestrinstva

 22. svibnja 2017. 22:55 |   Novosti


Međunarodni dan sestrinstva obilježava se svake godine  12. svibnja  na jedinstven način dodjelom „Zadarsko bijelo  srce“  medicinskim sestrama i tehničarima koji su dali svoj doprinos sestrinstvu.  U ime Medicinske škole Ante Kuzmanića zahvalnicu Zadarsko bijelo srce dobila je prof Zdenka Vulić.

Čovjekovo bogatstvo njegovo je znanje. Nesebično ga poklanjati vrlina je velikih i posebnih ljudi. Zdenka Vulić jeradećikao profesor u srednjoj medicinskoj školi Ante Kuzmanića u Zadru sva svoja znanja poklanja generacijama medicinskih sestara i to od 1980. godine

Zdenka Vulić rođena1952. godine u Novom Sadu. Diplomirala 1977. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (smjer matematika s fizikom) Sveučilišta u Zagrebu. Svoj radni vijek započela je u ZagrebačkojIV. Gimnaziji, a početkom 1980. godinepreselila s obitelji u Zadar gdje se zaposlilau Školi za medicinske sestre, danas Medicinskoj školi Ante Kuzmanića.

Uz svoj svakodnevni rad u nastavisudjelujeu brojnim izvannastavnim aktivnostima gdje se ističu međunarodni projekti SEMEP iEKO-ŠKOLE. U ovom drugom jedugi niz godina bila školska i regionalna koordinatorica odgoja i obrazovanja za okoliš.

Radila je na održavanju web stranicai vodila redakciju koja je riječju i slikom dokumentiralakalendar zbivanja u Školi. Sudjelovala u izradi foto-arhive , te s velikim entuzijazmom radila na pripremama za svečano obilježavanje 50. obljetnice Medicinske škole.

Od strane Nastavničkog vijeća više puta birana u Školski odbor, a u prethodna tri mandata bila njegova predsjednica.

Tijekom svih ovih godina nesebično je ulagala u odgoj i obrazovanje kako svojih učenika tako i sebe same. Generacije medicinskih sestara  neće je pamtiti samo kao predavača, nego i kao brižnu i toplu osobu koja im je uvijek bila tu kada je trebao savjet ili pozitivna kritika. Biti nastavnik i razrednik brojnim generacijama  znači živjeti s njima  i dijeliti s njima sve probleme. Njeni će učenici reći   da  je osoba puna tolerancije i vrlina. Njene kolegice i kolege reći će da je poželjan i topao suradnik. Upravo zbog toga prozvana je „dobrim duhom“ škole. Želja da se Zdenki Vulić danas uruči zahvalnica  „Zadarsko bijelo srce“ začela se u mnogim srcima  kako njenih učenika, tako i kolegica i kolega  pa možemo s pravom reći : „Još jedno Bijelo srce za  veliko srce“.

Povodom obilježavanja Dana sestrinstva Medicinska škola je u predvorju postavila stalnu izložbu „Uniforme medicinske škole kroz povijest“.