Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


e-Škole: Održana radionica za nastavnike

 12. svibnja 2017. 15:47 |   Novosti


U okviru projekta «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)» uspostavljena je usluga stručno-savjetodavne podrške za primjenu IKT-a u nastavi koje bi trebalo pomoći nastavnicima kvalitetnije upoznavanje i uporaba novih alata u eŠkolama.

Na tom tragu je u ponedjeljak 4. travnja 2017. godine u 9 sati u Školi održana radionica za nastavnike, na kojoj je sudjelovalo 15-tak nastavnika koji su pored primjera dobre prakse i novih alata dobili i stručno-savjetodavnu podršku.

Inače, ova stručno-savjetodavna podrška primjene IKT-a u nastavi realizira se kroz angažiranog izvršitelja tvrtku Profil Klett u suradnji s predstavnicima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a organizira se u dvije faze: prva faza tijekom drugog polugodišta školske godine 2016./2017., a druga tijekom prvog polugodišta školske godine 2017./2018.

Sadržaj savjetovanja utemeljen je na programu edukacije koji se razvija i provodi u okviru projekta u trajanju od 4 školska sata. Tijekom savjetovanja održat će se grupni intervju sa polaznicima, potaknut će se rasprava unutar kolektiva o prednostima i eventualnim poteškoćama koje imaju pri primjeni IKT-a u praksi te će zajedno kao kolektiv dobiti smjernice za daljnji napredak u primjeni IKT-a u nastavi i razvoj vlastitih digitalnih kompetencija.