Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Zdravstveno odgojna akcijska „Ja sam Cukrić, mogu sve!

 24. studenoga 2016. 12:58 |   Novosti


Povodom 14.11. svjetskog  Dana borbe  protiv dijabetesa, a u okviru nastavnog plana za predmet Metodika zdravstvenog odgoja,  učenici 5 b razreda  s nastavnicom Ljiljanom Grginović pripremili su zdravstveno odgojnu akciju za građanstvo sa svrhom upoznavanja javnosti s problemom porasta dijabetesa među djecom.

Zadatak učenika je povezati znanja i vještine nastavnih sadržaja prema Strukovnom kurikulumu za obrazovanje medicinskih sestara – tehničara opće njege kroz korelacija predmeta Metodike zdravstvenog odgoja sa Zdravstvenom njegom specijalnom – Verica Elveđi; stručni nastavnik,  Profesionalnom komunikacijom u sestrinstvu, Marija Kresoja, stručni nastavnik; i Tjelesnim odgojem, Luka Plazina, prof., te osmisliti zdravstveno odgojnu akciju, napraviti plan provedbe iste, izraditi edukativne materijale i definirati najbolji način distribucije materijala, obavijestiti javnost o zdravstveno odgojnoj akciji i sudjelovati s aktivnostima mjerenja GUK-a i krvnog tlaka, te demonstrirati vježbe sa članovima Udruge „Cukrići“ na Narodnom trgu u Zadru 12.11.2016.

 Cilj akcije je  senzibilizirati javnost za problem porasta dijabetesa među djecom, te ukazati na porast dijabetesa uopće i  potaknuti javnost na aktivnosti vezane za prevenciju dijabetesa kroz osobne promjene (kontrola tjelesne težine, pravilna prehrana, primjerena tjelesna aktivnost…)

Učenici naše škole su građanima kontrolirali vrijednosti GUK-a i krvnog tlaka, dijelili edukativne materijale koje su sami pripremili, odgovarali na upite građana vezane za izmjerene vrijednosti GUK-a i krvnog tlaka i vježbali s članovima Udruge „Cukrići“ pod geslom „ Ja sam Cukrić, mogu sve!“

Ukupno je odrađeno 123 izmjere GUK-a i krvnog tlaka, podijeljeno 200 edukativnih poruka i vježbalo se s članovima Udruge „Cukrići“.

U projekt smo uključili:

 • Hotelijersko – turistička i ugostiteljsku školu Zadar - akciju su predvodili profesorica iz slastičarstva Kristina Lončar, te profesori iz kuharstva Renato Kraljev i Mirko Poljak. Ukupno je sudjelovalo 75 učenika, od 1. do 3. razreda. Njihov cilj je bio osvijestiti javnost koliki je utjecaj pravilne prehrane na zdravlje čovjeka, te ukazati da odbacivanje nezdrave hrane ne znači odbacivanje ukusne hrane. Da zdravo može biti jako fino pokazuje i brojka od 150 porcija štrudli i 60 porcija kiflica, te 500 porcija kanapea i ostalih "finger food" proizvoda koju su podijelili građanima učenici volonteri.

 • Poljoprivredno prehrambena i veterinarska škola „Stanka Ožanića“ Zadar - Prof: Melita Ivanac, dipl.ing. , Matilda Sindičić, dipl.ing., Linda Segarić, dipl.ing., i Zorka Kokić, dipl.ing., te 5 učenika iz trećeg i četvrtog razreda, smjer tehničar nutricionistNjihov cilj je bio potaknuti javnost na usvajanje zdravih namirnica  i pravilnog rasporeda obroka koji svojim nutricionističkim i kalorijskim vrijednostima zadovoljavaju dnevne potrebe pojedinca s obzirom na njegovu dnevnu tjelesnu aktivnost i obaveze. Aktivnosti koje su proveli na Narodnom trgu su izmjera postotka ukupnog udjela masti u organizmu, upoznavanje javnosti sa „zdravim grickalicama“ sušenog voća i povrća, anketiranje građana s ciljem otkrivanja kvalitete prehrane i zdravstvenih navika stanovnika grada Zadra, koje je obuhvatilo ukupno 34 Zadrana u dobi od 19 do 79 godina.

 • Udruga  „Cukrići“ – udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja.
  Njihov ciljevi su upoznati javnost s problemima s kojima se susreću djeca oboljela od dijabetesa i njihovi roditelji, te ukazati na porast dijabetesa među dječjom populacijom, istaknuti simptome u svrhu što  ranijeg prepoznavanja oboljenja, te ukazati na činjenicu da se pravilnim tretmanom bolest može imati pod kontrolom. 

  Da je ova metoda aktivnog učenja pozitivno prepoznata među učenicima govori i analiza upitnika provedenog među učenicima koji su sudjelovali u projektu.

 • Kako ocjenjujete ovakav način primjene nastavnih sadržaja?
            Ocjenjeno s odličan (5,0)

 • Ocjenom od 1 do 5 ocijenite svoje sudjelovanje u projektu.
            Ocjenjeno s odličan (4,6)

 • Ocijenite osobno zadovoljstvo što ste sudjelovali u projektu.
            
  Ocjenjeno s odličan (4,8)

 • Da li bi voljeli da se ovaj način nastave više primjenjuje?
            DA (94%)   NE (6%)

                                                                                                                                                        Ljiljana Grginović