Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Medicinska škola obilježila Međunarodni dan djeteta

 22. studenoga 2016. 21:56 |   Novosti


Međunarodni dan djeteta obilježava se 20.studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20.studenoga 1959. usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. Konvenciju o pravima djeteta. Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mijenje i ustanove za potrebu zaštite maoljetnika od zluporabe nasilja i raznih oblika diskriminacije .

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima u svijetu.

Tim povodom nam je gospodin Danijel Pavičić, dipl.oecc. prenio svoje osobne dojmove volontiranja u Malom domu u Keniji čiji je utemeljitelj i voditelj fra Miro Babić. Predavanje je bilo iscrpno, inspirativno i ganutljivo. Našim učenicima je pomoću fotografija prikazan život djece u tom dijelu Kenije gdje nema vode, struje, kanalizacije, asfaltirane ceste, prijevoza do škole, a na putu do škole vrebaju divlje zvijeri.