Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


50. obljetnica mature zadarskih medicinskih sestara

 20. studenoga 2016. 21:42 |   Novosti


Nakon 50 godina srele su se medicinske sestre koje su zajedno pohađale Medicinsku školu od 1962. do 1966. godine.

Pored tadašnje ravnateljice Medicinske škole, Jovanke Vrčić i voditeljice prakse i nastave Milke Štokić, u razredu su bile: Veronika Buljat, Milka Dobre, Radojka-Josipa Glavan, Lenka Gnjidić, Alemka Georgijević, Volga Grgurević, Anica Jurlina, Tina Klarin, Marija Dunat, Marica Mikecin, Marija Miočević, Vanja Peroš i Nada Stipančić. Ovoj prekrasnoj obljetnici nisu mogle nazoćiti Marija Čurković, Mira Dobrijević i Ljubica Prodanović. Sa sjetom su se prisjetile i svojih kolegica koje nisu više među nama: Darinka Vujanić, Božena Marušić, Luca Peša i Planinka Jakšić.