Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Važno! Termini realizacije dopunskog rada

 14. lipnja 2016. 13:31 |   Novosti


Termini realizacije dopunskog rada (za učenike s jednom ili dvije negativne ocjene) nalaze se u priloženom .pdf dokumentu.


 TERMINI REALIZACIJE DOPUNSKOG RADA.pdf