Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Poziv/natječaj za prijavu učenika

 9. listopada 2018. 15:05 |   Natječaji


Na predavanju za učenike i roditelje održanom 9.listopada 2018. u Medicinskoj školi u Zadru prijavljeni učenici upoznati su s postupkom prijave,potrebnom dokumentacijom te kriterijima za odabir sudionika( u privitku).

Učenici će prilikom prijave morati preuzeti prijavnicu za sudjelovanje i suglasnost roditelja (u privitku)  . Rok za prijavu će trajati 8 dana što znači da zaključno sa srijedom 17. listopada, a uključujući i taj dan, završava proces prijave učenika.

- selekciju za odabir sudionika provodi imenovano Povjerenstvo  škole najkasnije do ponedjeljka 22. listopada te objavljuje rezultate odabira isti dan.

- termini priprema će se utvrditi i objaviti u tom tjednu, a njihovo održavanje je predviđeno za mjesec studeni (detaljniji dogovor naknadno).


 We_care_We_share (PRILOZI).rar