Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Predstava "Boca istine"

 4. svibnja 2018. 08:21 |   Zanimljiva događanja


Danas je u našoj školi u organizaciji Udruge Hepatos Rijeka i Zavoda za javno zdravstvo prikazana edukativna predstava "Boca istine" s ciljem prevencije zloupotrebe alkohola među mladima.

Kroz zanimljivo iskustvo ovisnika učenicima je predstavljen poguban utjecaj alkohola na vitalne čovjekove organe, društvene odnose i psihu.

Predstava je prikazana učenicima prvih i drugih razreda.