Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Dan škole

 24. travnja 2018. 18:02 |   Zanimljiva događanja


S obzirom da je Dan naše Škole Dan planeta Zemlje, započeli smo ga uređivanjem i čišćenjem okoliša škole.

Dan smo nastavili obilježavati dobrovoljnim darivanjem krvi i školskom priredbom na kojoj su naši učenici nastupili kao voditelji, glazbenici, glumci, pjesnici i recitatori, a zaključili smo ga predavanjem s ekološkom tematikom koje je održao je profesor naše Škole, dr. Mirko Jamnicki Dojmi.