Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Prikupljanje donacija na Narodnom trgu

 18. prosinca 2017. 18:13 |   Zanimljiva događanja


U petak i u subotu, 15. i 16. prosinca učenici i nastavnici Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar prikupljali su na Narodnom trgu donacije za dva školska humanitarna projekta, UNICEF-ov projekt „Škole za Afriku“ i Caritasovu božićnu akciju za siromašne obitelji u Hrvatskoj, „Za 1000 radosti – Intervencija“.

Ovoj akciji odazvao se velik broj naših sugrađana koji su darivanjem donacija za učeničke radove, božićne čestitke i ukrase nastale na ciklusu kreativnih radionica, pokazali da imaju veliko, nesebično srce i da podržavaju humanitarne aktivnosti i stvaralački rad učenika i nastavnika Škole.