Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Predavanje o izradi lijekova

 7. prosinca 2017. 13:57 |   Zanimljiva događanja


U četvrtak, 7. prosinca 2017. mag. pharm. Frane Herenda održao je učenicima trećih razreda u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar predavanje o lijekovima i njihovoj izradi.

Na predavanju su iznesene brojne i zanimljive informacije o suvremenoj farmaceutskoj industriji, prednostima i nedostacima različitih lijekova sintetskog i organskog podrijetla i izradi organskih kozmetičkih proizvoda. Predavanje je zaključeno radionicom na kojoj su učenici uz upute predavača izradili mast i kremu sa sastojcima biljnog porijekla.

Predavanje je organizirala profesorica Zdravstvene njege opće Petra Karaga, bacc. med. tehn.