Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

 6. lipnja 2017. 13:30 |   Novosti


Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.) Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar provodi savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Sve zainteresirane osobe mogu popunjeni obrazac sudjelovanja u savjetovanju dostaviti na adresu elektronične pošte: ante-kuzmanic@medskolazd.hr zaključno do 05.07.2017.


 obrazac_pravilnik.rar