Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Aktualnosti s nastave biologije prvih razreda

 11. travnja 2016. 09:05 |   Novosti


U prilogu su učenička Power point prezentacija na temu Zika virusa i jedna slika s plakatom.

Gabrijela Marin, prof.


 Virus zika.pptx