Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu "We care, we share"

 31. kolovoza 2018. 13:39 |   Novosti


Za sudjelovanje u projektu mogu se prijaviti učenici 4. i 5. razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege. U daljnju proceduru (predstavljanje projekta učenicima i roditeljima, selekcija) bit će uključeni isključivo učenici koji ispune obrazac u zadanom roku, a to je 14. rujan 2018., uključujući i taj datum.

Poveznica za prijavu za sudjelovanje u projektu je:

https://goo.gl/forms/do4TS1RLGWZLNfiU2